| |     latinica | english  
Насловна
Остале конзуларне услуге

ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ

За издавање спроводнице за пренос посмртних остатака или урне у Р. Србију, поред захтева (Формулар) потребно је приложити следећа документа:
- Важећи пасош Р.Србије преминуле особе
- Original Death Certificate оверен печатом Apostille од стране FCO-Одељење за легализацију. Да би чињеница смрти могла бити уписана у матичне књиге умрлих у Србији, потребно је да Death Certificate буде преведен на српски језик као и да превод буде оверен, било од стране Амбасаде или од стране овлашћеног судског тумача у Србији. 
- Потврду болнице о узроку смрти
- Потврду погребника да се тело налази у цинканом ковчегу или да је кремирано
- Потврду погребника да је тело балсамовано
- Потврду ЈКП да је обезбеђено гробно место у Србији (ако преминули није држављанин Србије)
Уколико лице није поседовало важећи пасош Србије потребно је доставити: уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или важећу личну карту. 
Посебни трошкови за издавање спроводнице

За издавање транзитне спроводнице потребно је поднети иста документа (изузев потврде о гробном месту за странце).

 

ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ СРБИЈЕ

Препоручујемо да због времена потребног за прибављање докумената из Србије преко Амбасаде прво погледате Корисне адресе.

Амбасада може да прибавити следећа документа из Републике Србије:

Напомена:

  • Уз захтев треба приложити и фотокопије свих расположивих докумената из Републике Србије. Напомињемо да је веома важно да се у захтеву за прибављање извода или уверења од матичних служби наведе тачно матично подручје и општина како би захтев био достављен надлежном органу у Србији. Амбасада не сноси одговорност уколико подносилац захтева не наведе тражене податке тачно. Стога је пожељно да се уз горе наведена документа достави и копија старог извода или уверења из матичне књиге, уколико подносилац захтева исту поседује.
  • Ако се захтев шаље поштом треба приложити и адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.
  • Конзуларна такса.

За информацију, овде је списак измештених матичних служби са Косова и Метохије.

ОСТАВИНЕ У ИНОСТРАНСТВУ

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ

МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ

ПОСЛОВИ ПРЕЛЕТА АВИОНА


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Корисне информације и адресе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Passports (Урађене путне исправе)
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања (Пријаве рођења, брака, смрти...)
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари