| |     latinica | english  
Насловна
Царина

Информације о царинским формалностима у Србији

Унос кућних љубимаца

Такозвани „зелени контролни пролаз", тамо где он постоји, путници који прелазе преко граничног прелаза могу користити само када не поседују робу која подлеже плаћању увозних дажбина. У супротном се користи „црвени контролни пролаз", пријављује се све што путник носи са собом и у тзв. скраћеном поступку царини се роба вредности до три хиљаде евра, по јединственој царинској стопи од 10 одсто, што уз ПДВ и друге таксе чини око 30 одсто вредности робе.

У нашу земљу, поред личног пртљага и лекова за личну употребу, слободно се може унети до 200 цигарета, један парфем или литар алкохолног пића. Посебне дозволе потребне су за живе животиње, сировине животињског порекла, кућне љубимце, као и за биљке и аматерске радио-станице. Забрана без изузетка односи се на оружје и муницију, недозвољене супстанце, отрове и штетне материје као и пиратску робу – плагијате.

Лимит за износ девиза из земље износи 10.000 евра. Унос новца у земљу је и даље неограничен, али су сви путници у обавези да према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пријаве пренос сваке суме изнад 10.000 евра и на улазу и на излазу из земље.

ЦАРИНСКА ПОТВРДА

Држављани Републике Србије који су провели на раду у иностранству непрекидно најмање две године, ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне динарске противвредности од 5.000,оо евра. Потврда се не односи на ослобађање увозних дажбина на увоз моторног возила.

За издавање потврда о ослобађању увозних дажбина, потребно је доставити следеће:

  1. Важећи пасош Р.Србије
  2. Писмени захтев у коме ће бити наведени тачни датуми доласка у УК (Ирску) (дан, месец и година) и период проведен на раду у УК (Ирској) (дан, месец и година). 
  3. Доказ о боравку у УК (Ирској) (дозвола боравка, возачка дозвола)
  4. Оригинална потврда фирме (на меморандуму) о дужини трајања запослења, или
  • Потврда о плаћеном порезу, или
  • Извештај социјалног осигурања о пензијском стажу или Извештај о проведеном раду на основу кога је стечено право на пензију.

Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.  

Више информација о царини можете потражити ОВДЕ.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Корисне информације и адресе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Passports (Урађене путне исправе)
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања (Пријаве рођења, брака, смрти...)
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари