| |     ћирилица | english  
Naslovna
Formulari

 

Redni broj Konzularna radnja Formular
1 (a) Prijava rođenja deteta Zahtev za upis činjenice rođenja
1 (b)   Prijava rođenja u inostranstvu
1 (c)   Zahtev za upis u evidenciju državljana
2 (a) Prijava braka Zahtev za upis činjenice braka
2 (b)   Prijava braka u inostranstvu
2 (c)   Izjava o promeni prezimena
3 Prijava smrti Prijava smrti u inostranstvu
4 Overe (potpisa, kopije, prevoda) Zahtev za overu
  Primeri Osnovno ovlašćenje
    Ovlašćenje za motorno vozilo
5 Izdavanje pasoša Zahtev za BPI
    Prijava gubitka PI
  Izdavanje putnog lista Zahtev za putni list
6 Uverenja i potvrde Uverenje o nekažnjavanju
    Potvrda o transliteraciji DJ u Đ
    Potvrda o životu
7 Vize Zahtev za izdavanje vize
    Pozivno pismo - privatna poseta
    Pozivno pismo - poslovna poseta
8 Vojna obaveza Prijava podataka o regrutu
9 Državljanstvo Potrebni formulari

Formulare možete popuniti i u Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije - London.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Korisne adrese
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja (Prijave rođenja, braka, smrti ...)
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari