| |     ћирилица | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

Konzularne takse za pojedine konzularne radnje na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (ZORAT) od 01.07.2017.

 

Napomene:

- Konzularne takse se mogu platiti isključivo gotovinom u britanskim funtama (GBP). Platne kartice i čekovi se ne prihvataju kao sredstvo plaćanja.

 

 

Konzularno-pravna radnja/usluga

Iznos (GBP)
1.

Taksa za podnošenje zahteva za pasoš

Dodatna taksa za izdavanje pasoša ako je važnost putne isprave duža od 7 meseci

55

+5 (=60)

2.

Izdavanje putnog lista za naše državljane i strance

34
3.

Oglašavanje pasoša nevažećim ( kada se ne primenjuje slučaj pod rednim brojem 4 )

20
4.

Prijava gubitka pasoša  ( turistički ili kraći boravak zahtev za PL )

2
5.

Prijem u državljanstvo R.Srbije

164
6.

Prijem u državljanstvo R.Srbije-izbegla, prognana i raseljena lica

45
7.

Prijem u državljanstvo R. Srbije po međunarodnim ugovorima

102
8. Utvrđivanje državljanstva R. Srbije

45

9.

Upis u evidenciju državljana R.Srbije

54
10.

Prestanak državljanstva R.Srbije

354
11.

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga koje se vode u DKP

31
12.

Pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga od matičnih službi u RS na domaćem obrascu

26
13.

Pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga od matičnih službi u RS na višejezičnom obrascu / domaćem obrascu

28
14.

Pribavljanje uverenja iz matičnih knjiga od matičnih službi u RS

28
15.

Pribavljanje uverenja iz matičnih knjiga od matičnih službi u RS o slobodnom bračnom stanju

31
16.

Prijava rođenja radi upisa u MKR i evidenciju državljana R. Srbije

6
17.

Prijava braka zaključenog pred inostranim organom

10
18.

Prijava smrti

10
19.

Izdavanje sprovodnice

4
20.

Overa potpisa na punomoćju-izjavi
-za prvi primerak
-za drugi primerak
-za treći i svaki naredni primerak.

33

18

12

21.

Overa potpisa na punomoćju-izjavi sačinjenoj u DKP ( izuzev nasledničke izjave)
-za prvi primerak
-za drugi primerak
-za treći i svaki naredni primerak.

od 49 GBP

49

19

13

22.

Overa fotokopije
za prvi primerak
za drugi i svaki naredni primerak.

od 23 GBP

23

8

23. Nadovera službenog potpisa i pečata 33
24. Overa prevoda koju donese stranka
-Tar.br.15.2.1 (do 100 reči).
-Tar.br.15.2.2 (za svaku sled. reč).

20

od 32 GBP

25. Overa prevoda koju sačini DKP
-Tar.br.15.1.1 (do 100 reči).
-Tar.br.15.1.2 (za svaku sled. reč).

 

 

42

od 42 GBP

 

26. Provera autentičnosti overenih akata stranih organa ili javnih beležnika od 21 GBP
27.

Realizacija ostavine posredstvom DKP

-Taksa za transfer realizovane ostavine

od 12 GBP

6%,9%,10.5%

28. Sastavljanje testamenta u DKP od 113 GBP
29. Sastavljanje opoziva testamenta od 66 GBP
30. Sastavljanje testamenta van DKP od 291 GBP
31. Čuvanje testamenta u DKP i dostavljanje u zemlju od 84 GBP
32. Naslednička izjava od 57 GBP
33. Sastavljanje ugovora u DKP od 102 GBP
34. Sastavljanje ugovora van DKP od 280 GBP
35. Sastavljanje drugih isprava od 38 GBP
36. Zapisnik o priznavanju očinstva 7
37. Viza tip C - kratki boravak (do 90 dana) 44
38. Potvrda Tajvan 44
39. Viza tip D - duži boravak (od 95 do 180 dana) 27
40. Carinska potvrda od 95 GBP
41. Uvođenje u vojnu evidenciju 1
42. Potvrda o životu 1
43. Potvrda o podnetom zahtevu za otpustu iz državljanstva na stranom jeziku 25
44.  Potvrda o transkripciji i transliteraciji u biometrijskom pasošu latiničnog DJ u
ćirilično Đ
13
45.  Ostale potvrde koje izdaje DKP 25
46. Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju( MUP-a) 24
47.  Pribavljanje dokumenata na zahtev stranke ( o ličnim socijalnim, radnim, imovinskim i  drugim pitanjima) iz zemlje i inostranstva od 21 GBP
48. Izdavanje i overa plovidbenog lista 379
49. Intervencija kod stranog organa da se plovilu ili vazduhoplovu izda ili produži važenje bilo koje isprave 138
50. Preduzimanje službene radnje kod inostranog organa od 21 GBP
51. Čuvanje hartija od vrednosti, predmeta ostavine, novca od obeštećenja i sl. od 30 GBP


 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Korisne adrese
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja (Prijave rođenja, braka, smrti ...)
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari