| |     ћирилица | english  
Naslovna
Druge konzularne usluge

IZDAVANjE SPROVODNICE

Za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka ili urne u R. Srbiju, pored zahteva (Formular) potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- Važeći pasoš R.Srbije preminule osobe
- Original Death Certificate overen pečatom Apostille od strane FCO-Odeljenje za legalizaciju. Da bi činjenica smrti mogla biti upisana u matične knjige umrlih u Srbiji, potrebno je da Death Certificate bude preveden na srpski jezik kao i da prevod bude overen, bilo od strane Ambasade ili od strane ovlašćenog sudskog tumača u Srbiji. 
- Potvrdu bolnice o uzroku smrti
- Potvrdu pogrebnika da se telo nalazi u cinkanom kovčegu ili da je kremirano
- Potvrdu pogrebnika da je telo balsamovano
- Potvrdu JKP da je obezbeđeno grobno mesto u Srbiji (ako preminuli nije državljanin Srbije)
Ukoliko lice nije posedovalo važeći pasoš Srbije potrebno je dostaviti: uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) ili važeću ličnu kartu. 
Posebni troškovi za izdavanje sprovodnice

Za izdavanje tranzitne sprovodnice potrebno je podneti ista dokumenta (izuzev potvrde o grobnom mestu za strance).

 

PRIBAVLjANjE DOKUMENATA IZ SRBIJE

Preporučujemo da zbog vremena potrebnog za pribavljanje dokumenata iz Srbije preko Ambasade prvo pogledate Korisne adrese.

Ambasada može da pribaviti sledeća dokumenta iz Republike Srbije:

  • Izvod iz matične knjige rođenih ( Formular)
  • Izvod iz matične knjige venčanih (Formular)
  • Izvod iz matične knjige umrlih ( Formular)
  • Uverenje o državljanstvu ( Formular)

Napomena:

  • Uz zahtev treba priložiti i fotokopije svih raspoloživih dokumenata iz Republike Srbije. Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u Srbiji. Ambasada ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.
  • Ako se zahtev šalje poštom treba priložiti i adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.
  • Konzularna taksa.

Za informaciju, ovde je spisak izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije.

OSTAVINE U INOSTRANSTVU

SOCIJALNI SPORAZUMI

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

POSLOVI PRELETA AVIONA


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Korisne adrese
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja (Prijave rođenja, braka, smrti ...)
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari