| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

Pitanja državljanstva regulisana su Zakonom o državljanstvu Republike Srbije i Zakonom o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

 

PRIJEM ISELjENIKA U DRŽAVLjANSTVO

PRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U DRŽAVLjANSTVO

PRIJEM U DRŽAVLjANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLjANA

UTVRĐIVANjE DRŽAVLjANSTVA

PONOVNO STICANjE DRŽAVLjANSTVA

OTPUST IZ DRŽAVLjANSTVA

ODRICANjE OD DRŽAVLjANSTVA 
 

 

PRIJEM ISELjENIKA U DRŽAVLjANSTVO

 
Iseljenik (lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu) i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je podnosilac zahteva navršio 18 godina života, da mu nije oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 18 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta: 

 • Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular). Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi, 
 • Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular). Izjava se podnosi lično u Ambasadi, 
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci (ako je lice rođeno u UK izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen štambiljem Apostille u kancelariji FCO – Foreign&Commonwealth Office. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse),
 • Original izvoda iz matične knjige venčanih, overen štambiljem Apostille sa prevodom dokumenta na srpski jezik,
 • Izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije (ako podnosilac zahteva nije rođen u Republici Srbiji),
 • Fotokopije starih pasoša i drugih dokumenata kojima stranka raspolaže,
 • Dokaz o boravku u UK (kopija dozvole boravka ili vozačke dozvole),
 • fotokopija pasoša
 • konzularne takse.

 Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

 • Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi,           
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Izjava se podnosi lično u Ambasadi,   
 • Za dete rođeno u UK izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen štambiljem Apostille u kancelariji FCO – Foreign&Commonwealth Office. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse.
 • konzularne takse.

 

PRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U DRŽAVLjANSTVO

 
Lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo, a koje nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršilo 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23 Zakona o državljanstvu).

Potrebna dokumenta: 

 • Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular). Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi, 
 • Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular). Izjava se podnosi lično u Ambasadi,
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci,
 • Original izvoda iz matične knjige venčanih, overen štambiljem Apostille sa prevodom dokumenta na srpski jezik,
 • Original uverenja o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ, ne stariji od šest meseci, 
 • Dokaz o izbegličkom statusu ili statusu prognanog ili raseljenog lica (fotokopija svih stranica legitimacije izbeglog ili prognanog lica ili drugog odgovarajućeg dokumenta),
 • Dokaz o boravku u UK (kopija dozvole boravka ili vozačke dozvole),
 • fotokopija pasoša

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

 • Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi,           
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Izjava se podnosi lično u Ambasadi,   
 • Za dete rođeno u UK izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen štambiljem Apostille u kancelariji FCO – Foreign&Commonwealth Office. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse.
 • konzularne takse

 

PRIJEM U DRŽAVLjANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA


Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

 • Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular). Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi, 
 • Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular). Izjava se podnosi lično u Ambasadi,
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci,
 • Original izvoda iz matične knjige venčanih, overen štambiljem Apostille sa prevodom dokumenta na srpski jezik,
 • Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci ukoliko je državljanstvo države nastale na teritorije bivše Jugoslavije),
 • Dokaz o boravku u UK (kopija dozvole boravka ili vozačke dozvole),
 • fotokopija pasoša.

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

 • Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi,           
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Izjava se podnosi lično u Ambasadi,   
 • Za dete rođeno u UK izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen štambiljem Apostille u kancelariji FCO – Foreign&Commonwealth Office. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse.
 • konzularne takse

 


UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLjANA

  
Lice starije od 18 godina, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23 godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana. (Član 10 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta: 

 • Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular). Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi, 
 • Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu prebivališta ili rođenja njegovih roditelja u momentu rođenja podnosioca zahteva,
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci (ako je lice rođeno u UK izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen štambiljem Apostille u kancelariji FCO – Foreign&Commonwelth Office. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse),
 • Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od šest meseci,
 • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje,
 • Izvod iz matične knjige venčanih za lice koje podnosi zahtev ukoliko je u braku,
 • Dokaz o boravku u UK (kopija dozvole boravka ili vozačke dozvole),
 • fotokopija pasoša
 • konzularne takse

 

UTVRĐIVANjE DRŽAVLjANSTVA

  
Lice koje je steklo državljanstvo Republike Srbije, a nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vođene po dosadašnjim propisima, može podneti zathev za utvrđivanje državljanstva. (Član 44 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta: 

 • Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular). Zahtev za prijem u državljanstvo se podnosi lično u Ambasadi,
 • Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu rođenja podnosioca zahteva i po mestu rođenja ili prebivališta njegovih roditelja u momentu rođenja podnosioca zahteva,
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci (ako je lice rođeno u UK izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen štambiljem Apostille u kancelariji FCO – Foreign&Commonwealth Office. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse),  
 • Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od šest meseci,
 • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje,
 • Izvod iz matične knjige venčanih za lice koje podnosi zahtev ukoliko je u braku,
 • Dokaz o boravku u UK (kopija dozvole boravka ili vozačke dozvole),
 • fotokopija pasoša
 • konzularne takse.

 

PONOVNO STICANjE DRŽAVLjANSTVA

  
Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo i lice kome je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem može ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako je navršilo 18 godina života, ako mu nije oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 34 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:
 

 • Popunjen zahtev za ponovno sticanje državljanstva (Formular). Zahtev za za ponovno sticanje državljanstva se podnosi lično u Ambasadi, 
 • Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular). Izjava se podnosi lično u Ambasadi, 
 • Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije (kopija),
 • Dokaz o stranom državljanstvu,
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o boravku u UK (kopija dozvole boravka ili vozačke dozvole),
 • fotokopija pasoša
 • konzularne takse.

 

OTPUST IZ DRŽAVLjANSTVA


Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove: 

 • da je navršio 18 godina života,
 • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze,
 • da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji ,
 • da je regulisao imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji i,
 • da se protiv njega u  Republici Srbiji  ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, a ako je u  Republici Srbiji  osuđivan na kaznu zatvora, da je tu kaznu izdržao,
 • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo. (Član 28 Zakona o državljanstvu) 

Potrebna dokumenta: 

 • Popunjen zahtev i upitnik (Formular) za otpust iz državljanstva. Zahtev za otpust se podnosi lično u Ambasadi,
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom),
 • Dokaz o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci,
 • Uverenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak u Republici Srbiji,
 • Uverenje o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji,
 • Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad o izmirenim poresko-pravnim obavezama iz odnosa roditelja i dece,  
 • Dokaz o stranom državljanstvu ili garancija (zajemčenje) da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom),
 • Pisana saglasnost drugog roditelja, ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva i za decu do navršene 18 godine života.
 • Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Izjava se podnosi lično u Ambasadi,
 • Dokaz o boravku u UK (kopija dozvole boravka ili vozačke dozvole),
 • fotokopija pasoša
 • konzularne takse.

 

ODRICANjE OD DRŽAVLjANSTVA 

Punoletni državljanin Republike Srbije, koji je rođen i živi u inostranstvu i ima strano državljanstvo, može se do navršene 25 godine života odreći državljanstva Republike Srbije. Uz izjavu o odricanju od državljanstva Republike Srbije, koja se mora dati lično u Ambasadi, potrebno je da se priloži:

 • Original izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Original uverenja o državljanstvu Republike Srbije,
 • Uverenje ili drugi dokaz o stranom državljanstvu,
 • Dokaz o prebivalištu u inostranstvu (lična karta ili druga isprava nadležnog inostranog organa sa adresom prebivališta u inostranstvu),
 • Fotokopija pasoša
 • konzularne takse.

 

Napomena: Pored navedenog, Ambasada može da zatraži i dodatna dokumenta prilikom podnošenja zahteva u vezi sa državljanstvom. Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.

 

KAKO STIČETE DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

I Sticanje državljanstva poreklom

II Sticanje državljanstva prijemom

III Državljanin Republike Srbije možete postati, pod određenim uslovima, upisom u evidencije državljana Srbije

KAKO PRESTAJE DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Prestanak državljanstva odricanjem

OTPUŠTENI STE IZ DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, A ŽELITE DA GA PONOVO STEKNETE

NEMATE REGULISAN DRŽAVLjANSKI STATUS

GDE PREDAJETE ZAHTEV I KO ODLUČUJE


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Korisne adrese
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja (Prijave rođenja, braka, smrti ...)
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari